Hrvatska knjižnica za slijepe

sivi logo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klape Slavić i Pižolot

KONCERT KORIZMENIH PUČKIH NAPJEVA

Slavić01 Slavić02

Slavić03 slavić04

Jedinstven i privilegiran je bio doživljaj naći se u Hrvatskoj knjižnici za slijepe predvečer,  15. travnja, uoči Uskrsa, kada nas je ugodno iznenadio nastup klapa Slavić i Pižolot.
Klapa Slavić   je bila nositelj cijelog programa i broji devet članova.  Nastala je 2008. godine kada se nekolicina studenata spontano počela okupljati u pauzama predavanja kako bi vrijeme prikratili pjesmom. U to vrijeme stubište fakulteta postalo je njihov volat, a jednolični hodnici fakulteta pretvarali su se u splet krivudavih kamenitih uličica dalmatinskih gradova kamo ih je  čeznutljivo vukla nostalgija.
Iako se prilagođavaju potrebama pojedinih nastupa, njeguju tradicionalnu klapsku pjesmu i u njoj pronalaze najjednostavniji i najiskreniji način komunikacije – ponajprije među sobom, jer klapa je krug, ali otvorena  prema svima onima koji žele biti dio tog kruga -  prave dalmatinske pisme.
Nastupaju na raznim smotrama, festivalima i promocijama. Od značajnijih nastupa treba istaknuti - večeri mješovitih klapa Festivala dalmatinskih klapa Omiš 2011. i 2013.
Nastupi na baroknim večerima u Varaždinu 2011. Večeri pasionske baštine u Drnišu, Festival adventske božićne  pjesme 2011.  u Pragu, te niz samostalnih koncerata u Zagrebu, Rabu i Zadru.
2012. izdali su CD  s korizmenim i glagoljaškim napjevima pod nazivom „ Počinje plač“
Napjevi koje su izveli u knjižnici su dijelom korizmeni a dijelom  bratimski napjevi iz raznih krajeva Dalmacije.

Ljerka Dinjar